Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas KÜ juhatus peaks üldkoosolekul korteriomanikele tutvustama ka e-kinnistusraamatu väljavõtet, kuna tellida saavad vaid juhatuse liikmed?25.03.2022

Tere.
KrtS § 40 ütleb, et kulud tuleb jaotada vastavalt kaasosa omandi suurusele (m2 põhiselt) kui põhikirjas ei ole määratud teisiti (meil on osaliselt seal ära toodud teatud kulud, mis on meil korteripõhised). Senimaani on kaasomandi osa pindalast meil maha arvestatud aga nii keldriboksi pindala kui ka hoovis olevad parkimise kohad (osadel ostetud koos korteri soetamisega)(kas parkimise kohad kuuluvad selle sätte alla?).
Kas KÜ juhatus peaks üldkoosolekul kõigile korteriomanikele tutvustama ka e-kinnistusraamatust väljavõtet, kuna korteriühistu väljavõtet saab vaid juhatuse liikmed vaadata ja tellida? Meil on osadel korteritel 2 keldriboksi ja 2 parkimise kohta, kuid ei ole teada, kas need on omandatud seaduslikul teel või lihtsalt kunagi kuidagi soetatud. Samuti on meil osades keldriboksides torustik, mis tegelikult vähendab kasutatavat pinda. Kuidas sel juhul arvestada tegelikku kasutatavat pinda keldriboksis, kas teha uued mõõtmised ja kes mõõtmised teeb?
Ühel korteril on ka rõdu. Kui hetkel on meil põhikirjas, et iga korteriomanik annab ühe hääle, siis kas on ka selline võimalus, et hääl on vastavalt m2 suurusele?
Oleme just ümber tegemas KÜ Põhikirja, seega soovime kõik parandused ja uuendused sisse viia.
Aitäh.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomandi kaasomandi osa suurust tuleb arvestada kinnistusraamatu andmete järgi, millele on juurdepääs igal korteriomanikul. Seega ei pea korteriühistu juhatus korteriomanikega kinnistusraamatu andmeid jagama. Ka seda, kas parkimiskohtade omanikud peavad korteriühistu majandamiskulusid kandma, näeb kinnistusregistrist. Kui neid seal eraldiseisvate korteriomanditena kirjas ei ole, siis neil seadusest tulenev maksmise kohustus puudub.

Konkreetselt näeb korteriomanik korterite kaasoamandi suurust oma korteri kinnistusraamatu registriosa väljavõtte 1.jaost, kus kaasomandi suurus on väljendatud murru kaudu.
Näiteks, kui 1.jaost nähtub, et korteri juurde kuulub 497/30901 mõttelist osa kinnisasjast, siis väljendab number 497 korteriomanikule kuuluvat kaasomandi osa ning number 30901 kõigi korterite kaasomandi osade summat.

See, kui suurt osa korterist on võimalik reaalselt kasutada, ei oma kulude jagamisel tähtsust. Kui korteriomanik soovib oma kohustuste suurust vähendada, siis tuleb selleks sõlmida korteriomanike kokkuleppe.

Põhikirjas võib sätestada, et hääled jagunevad korteriomanike arvu järgi, korterite arvu järgi või kaasomandi osa suuruse järgi.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ