Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas saan ühistut ja haldusfirmat tegevusetuse tõttu survestada kuna septembrist ei jõua minu korterisse soe?19.05.2023

Tere,

Mulle kuuluvas korteris on alates 2022 septembrist keskkütteprobleemid. Soe ei jõua minu korterisse ning ühistu juhatus ja haldusfirma ei tegele probleemi lahendamisega. Missugused on minu võimalused neid survestada? Korduvatele e-kirjadele ning telefonikõnedele ei reageerita.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, soovitan algatada korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise. Kui üldkoosolek probloeemi ei lahenda, siis tuleks keskküttesüsteemi mittetoimimine fikseerida, et välistame selles küsimuses hilisemad vaidlused.
Seejärel on üheks võimaluseks anda korteriühistu juhatusele kirjalikult teada, et keskküttesüsteemi mittetoimimine toob kaasa kaasomandi kahjustumise ning takistab korteriomandi sihipärast kasutust, mille tõttu kasutate korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 37 lg 1 sätestatud õigust, teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist.
Antud juhul seisneks vajalik kulutus korteri reaalosa piires temperatuuri ja niiskustaseme viimises tasemeni, mis vastab majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruses nr 85 "Eluruumidele esitatavad nõuded" sätestatud normile. Tehtud kulutuse saate tasaarvestada korteriühistu poolt esitatud majanduskulude arvega.

Lugupidamisega,
Andry Krass