Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas tõesti peab küttekulujaoturite paigaldamiseks olema iga korteriomaniku nõusolek ning millel selline väide põhineb?22.05.2023

Tere!
KÜ soovib osta uued küttekulujaoturid ja üldkoosolekul, kus seda arutati, juhtis üks majaelanik tähelepanu, et ... OÜ kodulehel on kirjas järgmine avaldus: "Jaoturite abil on rakendatav küttekulude jaotamine korterite vahel ainult juhul, kui jaoturiga on varustatud kogu maja iga korteri kõik küttekehad ning nende kasutamiseks maja soojustarbimise jaotamiseks on olemas iga korteriomaniku nõusolek."
Ja küsimus - kas tõesti peab küttekulujaoturite ostmiseks ja paigaldamiseks olema iga korteriomaniku nõusolek ning millise õigusakti tõlgendusele selline väide põhineb? Meie ühistu on üldkoosoleku otsusega vastu võtnud otsuse uued jaoturid osta ja paigaldada, kas seda siis ei tohigi teha kui koosolekul kõiki korteriomanikke ei viibinud?

Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, olukorda reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 40, mis sätestab, et küttekulud jagunevad korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi osa suurusele (lõige 1). Sellest võib kõrvale kalduda korteriühistu põhikirjaga (mitte üksnes üldkoosoleku otsusega), eeldusel, et see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve (lõige 2). Kui küttearvestitega kütte jagunemine rikub korteriomaniku huve (näiteks tekivad küttekuludes suured erinevused), siis on vajalik kokkuleppe sõlmimine.
Lugupidamisega,
Andry Krass
Eesti Omanike Keskliit