Korteriomandiõigus


Küsimus: Korteriühistu liikmete register ja isikuandmete privaatsus08.12.2011

Vastavalt KÜ põhikirjale peab KÜ juhatus elanike (nii liikmete kui üürnike) registrit. Kas isikuandmete seaduse sätted piiravad nende andmete kasutamist? Kontakti saamiseks elanikega avariilistes olukordades oleks vaja andmeid ka näiteks torulukksepal, kes ei kuulu juhatusse. Ja kas kõik KÜ liikmed võivad soovi korral neid andmeid saada? On olnud juhtumeid, kui korterinaabri elektririkke tõttu oli ohus terve maja, aga isikuandmeid omas vaid KÜ esimees, keda ei saanud momendil kätte.
Vastuse eest ette tänades A S

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriühistu liikmete nimekiri peab sisaldama igaühe nime, liikmeks astumise aega, isiku- või registrikoodi, Eesti isikukoodi puudumisel sünnipäeva, -kuud ja -aastat, korteri numbrit, liikmele kuuluvat häälte arvu ja tema osamaksu suurust ning selle tasumise aega, andmeid liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta. Kõik eelnimetatud andmed on kinnistus- või mittetulundusühingute registrist avalikult kättesaadavad. Juhul kui korteriühistu soovib eelnimetatule täiendavaid andmeid, siis saab seda teha üksnes korteriomaniku nõusolekul. Seega ei saa välistada olukorda, kus korteriomanik annab enda kohta täiendavaid kontaktandmeid tingimuslikult, paludes neid kolmandate isikutega mitte jagada.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.