Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas kutsuda kokku ühistu üldkoosolek, et juhatuse liige seda vaidlustada ei saaks?20.12.2011

1) Ühistul on registrisse jäänud alles 2 (A ja B) juhatuse liiget (põhikirja järgi peab olema vähemalt 3). A andis ühistu kohtusse, kuna tema arvates kutsuti üldkoosolek (uute juhatuse liikmete valimine, kus teda enam ei valitud) valesti kokku.
Nüüd on vaja korraldada uus üldkoosolek, et tagasi kutsuda vanad juhatuse liikmed ja määrata uued juhatuse liikmed (kuna kohtuskäik on aeganõudev), samuti määrata ühistu esindaja kohtus jne. Kuidas on võimalik B-l üksinda juhatuse liikmena kokku kutsuda üldkoosolek, kuna juhatuse liige A on nn vastasleeris ja B-ga koostööd ei tee? Kas B peab ikkagi A-le saatma juhatuse koosoleku kutse? Ja kui ta ei tule, siis ei ole võimalik otsuse vastuvõtmiseks poolthäälte enamust saada (hääled on viigis). Juhatuse otsust üldkoosoleku kokkukutsumiseks ei ole võimalik ju ühel juhatuse liikmel üksi teha või kas ongi vaja üldkoosoleku kokkukutsumiseks juhatuse otsust? Kui teisiti ei saa, siis kas initsiatiivgrupp saab juhatuse liikmele B või siis juhatusele (A+B) teha avalduse üldkoosoleku korraldamiseks ja B määrab üksinda juhatuse liikmena kuupäeva ja päevakorra ilma juhatuse (A+B) otsuseta ning paneb kuulutuse välja või saab juhatuse liige B anda initsiatiivgrupile eitava vastuse ilma A-ga kokku leppimata ning initsiatiivgrupp ise määrab kuupäeva ja päevakorra? MTÜ seaduse järgi on juhatus ka üks liige ja üldkoosoleku peab kokku kutsuma juhatus. Samas põhikirja järgi peab meil 3 liiget olema.
Ühesõnaga, kuidas kutsuda üldkoosolek kokku meie olukorras seaduslikult nii, et A-l ei oleks võimalust jälle kohtusse kaevata koosoleku valesti kokkukutsumise tõttu?
2) Kas uus üldkoosolek saab kinnitada eelmisel üldkoosolekul (vaidlustati kokkukutsumise seaduslikkus kohtus, kuid ei pruugi olla ebaseaduslik) tehtud otsuseid selliselt, et eelmisel koosolekul tehtud otsuste jõustumise kuupäev otsustatakse jätta eelmise üldkoosoleku toimumise kuupäev? Seaduse järgi jõustub üldkoosoleku otsus otsuse tegemise hetkest, kui ei otsustata teisiti. Pole täpsustatud, kas teisiti otsustamisel võib olla ainult tulevikus olev kuupäev või võib ka minevikus olev kuupäev olla.
3) Mida teha kui juhatuse esimees ei aktsepteeri ülejäänud (3 juhatuse liiget) juhatuse otsust teda tagasi kutsuda juhatuse esimehe kohalt, lõpetada temaga käsundusleping ja anda üle kõik ühistu dokumendid ja vara, sh võtmed? Endine juhatuse esimees ei aktsepteeri juhatuse otsust ja eirab kõike, sh kirju, telefoni, kokkupuudet. Kuidas oleks võimalik temalt asjad kätte saada? Kas peab politseisse pöörduma ja nende kaasabil nn jõuga võtma? Ta takistab ühistu igapäevast tööd. Või peab kohtusse pöörduma? See võtab nii kaua aega. Ei saa lubada ühistu majandustegevuse halvamist. Kui uued lukud-võtmed ühistu kulul ostma peab, siis temalt seda raha ka ilma kohtuta tagasi ei saa ühistule.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere,
1) Kui põhikiri ei sätesta juhatuse liikmete tegevusele piiranguid, siis võib üldkoosoleku kokku kutsuda iga juhatuse liige eraldi;
2) Varasema koosoleku otsuste tagantjärele kinnitamine ei ole keelatud ja on võimaliku vaidluse mahavõtmise eesmärgil kindlasti mõistlik;
3) Juhul kui üks juhatuse liige takistab korteriühistu tööd, siis saab seda probleemi lahendada kohtu abiga, nõudes sealhulgas tekitatud kahju hüvitamist. Soovitan enne seda proovida probleem lahendada üldkoosoleku kaudu, näiteks juhatuse koosseisu muutmisega. Politsei pädevusse sellised küsimused ei kuulu.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.