Korteriomandiõigus


Küsimus: Korteriühistus kaasomandi määramine-eraldamine, kulude arvestamise alus.26.12.2011

Korteriühistu on moodustatud nii, et enne erastati korterid ja paar aastat peale seda moodustati korteriühistu, mis hõlmab 3 maja.
Remondi rahad, kindlustused, laenud jagatakse m2 peale, kuid lifti maksavada vaid 3-5 korrus ja inimese kohta. Mingit inimeste loendamise kokkulepet, tingimusi ei ole minule teadaolevalt mitte kunagi kokku lepitud, sh ka mitte häälteenamusega. Kui küsisin vastavat otsust näha, keeldutakse. Inimese kohta on veel prügi tasu arvestus.
Korteriomandist eraldi on 10 garaažiboksi, pööningud, keldrid, väljarenditavad bürood. Teatud ajani lähtuti sissekirjutusest, siis mõnele, kel üürnikud, määratakse kulu inimese järgi, kui see vahetub, tuleb vaielda, kui kedagi ei ela, siis ikkagi määratakse 2-3 isikule inimese peale. Kas võimalik on ainult kohtutee, kui üldkoosolek keeldub konkreetseid tingimusi sätestama. Kas korteriühistu otsuse vaidlustamine on halduskohtu asi? (Otsus-haldusakt).
Garaažide korrashoiu, lumetööde eest maksavad ilmselt kõik korterid (kontollivõimalust ju pole). Samas garaaži kasutamist jagab ühistu suvaliselt, kusjuures remonditegemine on ka keelatud, kui nt ukski ees ei seisa, keeldub ikkagi ühistu parandamast, ega anna ka nõusolekut endal remontida, seega sisuliselt võimatu ja mõtetu üürida. Korrasolevaid garaaže saavad üürida vaid juhatuse liikmed, sõbrad. Kas lammutamise korral vaja 100% omanike nõusolek ja notariaalselt?
Kas KÜ-s saab ka kaasomandi osa määramist-eraldamist nõuda - varaint
a) korterile hoovist kindel m2 osa
b) igale majale (nt maja kohta 2 garaazi ja siis iga maja elanikud ise korraldavad remondi, üürileandmise).
On üpris selge, et inimeste loendamine 3 majas ja seega ca 200 omandit, pole mõeldav. On see õiglane, et inimese arvestus on inimese kohta?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomandite korrashoiu ja majandamisega seotud kulude puhul kehtib üldreegel, mille kohaselt tuleb kõik kulud jagada lähtudes korteriomandite suurusest, sellest põhimõttest kõrvalekaldumiseks on vajalik kõikide korteriomanike nõusolek. Korteriühistul puudub ka õigus üürida välja korteriomanike kaasomandis olevaid ehitisi ja rajatisi. Nende lammutamiseks, väljaüürimiseks või reaalosadeks jagamiseks on vajalik saavutada kõikide korteriomanike nõusolek.
Korteriühistu otsuse kehtetuks tunnistamise taotlus tuleb esitada maakohtusse.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.