Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui korteriühistu juhatusse on jäänud kaks liiget, kas liige saab kutsuda tagasi juhatuse esimehe?05.01.2012

Korteriühistus valiti 5 uut juhatuse liiget, uus juhatus tegi otsuse - kes hakkab esimeheks ja sõlmida temaga käsundusleping. Uue esimehe käsunduslepingu allkirjastasid teised 4 juhatuse liiget. Vahepeal on 3 juhatuse liiget lahkunud juhatusest. Järele on jäänud esimees ja üks juhatuse liige. Põhikirja järgi peab olema vähemalt 3 juhatuse liiget. MTÜ-te seaduse järgi peab olema vähemalt üks juhatuse liige ega ole täpsustatud, et põhikirjaga seda täpsustatakse. Seega võiks ka üks liige otsuse vastu võtta kui otsus puudutab teist juhatuse liiget ja teine ei saa enda kohta otsust vastu võtta. Küsimus, kas kahe juhatuse liikme puhul, kellest üks on esimees ja käsunduslepinguga, saab tavaline juhatuse liige esimeest tema kohalt tagasi kutsuda ja temaga lepingut lõpetada? Kas selleks on vaja juhatuse otsust?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, mittetulundusühingute seaduse paragrahv 19 lõige 1 punkt 4 kohaselt kuulub juhatuse liikmega sõlmitava lepingu küsimuste üle otsustamine (tingimuste kinnitamine, sõlmimine, lõpetamine, muutmine, esindaja määramine jne.) üldkoosoleku pädevusse. Seega tuleb antud küsimuse üle otsustamiseks kokku kutsuda üldkoosolek. Ka juhatuse liikmete tagasikutsumise õigus on üksnes korteriühistu üldkoosolekul.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.