Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas saada kaasomandis oleva korteri ainuomanikuks, kui teine kaasomanik ei maksa laenumakseid?13.01.2012

Tere!
Korter on ostetud pangalaenuga kaasomandisse jagatuna pooleks, laenu tagatiseks on minu vanemate korter (on seatud hüpoteek). Laenu makseid pangale tasun ainult mina, kõik kommunaalkulud tasub kaasomanik. Korteri korrashoiu eest kanname hoolt mõlemad, v.a. rahalised kulutused kannan mina, igapäeva ostude eest (toit, riided jm.) maksame kumbki eraldi. Soovin nüüd kaasomandis oleva korteri laenu ümber vormistada ainuomaniku laenuks, sest nüüd on mu sissetulek panga jaoks piisav, kuid kaasomanik ei ole nõus kaasomandist loobuma, kuid pole ka nõus laenusumma makset poolitama koos kommunaalkulude poolitamisega (tema sissetulek ei võimaldagi seda). Mida teha, kas see, et mu vanemate korterile on seatud hüpoteek, mõjutab kaasomandi lõpetamist. Kas kommunaalkulud, mis ta minu osas siiani tasus, pean hüvitama, sellega oleksin nõus, aga... Praegu tundub mulle, et kunagi rumalalt tehtud otsust osta korter kaasomandisse, polegi võimalik muuta, kui kaasomanik seda ei soovi.
Palun Teie nõu antud olukorras.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, juhul, kui kaasomanikud kaaomandi lõpetamise tingimustes kokkuleppele ei jõua, siis on võimalik taotleda kaasomandi lõpetamist kohtu otsusega. Millisel moel otsustab kohus kaasomandi lõpetada, ei ole võimalik ette ennustada, asjaõigusseaduse paragrahv 77 lõige 2 näeb selleks ette kolm võimalust:
a) Korter jagatakse kaasomanike vahel reaalosadeks;
b) Korter antakse ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osa rahas;
c) Korter müüakse avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.
Asjaolu, kumb omanik on maksnud laenu või kelle kontaktide kaudu on leitud korteri ostuks võetud laenule lisatagatisi, ei oma korteri kaasomandi lõpetamise juures tähtsust, samas on Teil siiski õigus nõuda, et ka teine kaaomanik võtaks enda kanda korteriga seotud kulude (sh.laenumaksete) kandmise, mida ta peab tegema propotsionaalselt oma kaaomandi suurusega.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.