Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas pean alumise naabri remondikulud tasuma, kui tekkinud veeavarii ärahoidmine minu võimuses ei olnud?20.02.2012

Tere!
Minu emast sai 29.09.2011 korteriomanik. Korter kuulus varem tema emale. Korteris pole 20 aastat elatud, seal puudub veemõõtja ning vesi oli korteris kinni keeratud. Hiljaaegu lõhkes korteris toru ning tekkis suur veeuputus. Kuna veekraan, mis kinni oli keeratud, asus üleval pool (ehk siis meie keerasime veekraani kinni, kuid vesi lekkis kraanist madalamal, kuid siiski meie korteris sees), oli
lõhkenud toru meie korteris (kuigi meil puudus isegi veemõõtja, vesi oli 20 aastat kinni keeratud, ei tea, kuidas vesi sinna korterisse üldse
pääses). Keldris asuvaid üldveekraane vms meie puutunud ei ole. Alumine naaber, kes meie korterisse ka ilma loata tungis ning fotosid tegemas käis, nõuab meilt erinevaid summasid remondi jaoks, kuid meie tunneme, et pole asjas süüdi, kuna korteriühistu pole 20 aasta jooksul mitte ühtegi ettekirjutust vms teinud isegi mitte veemõõtja puudumise kohta ning meie olime endast kõikoleneva teinud, et vesi korterisse ei pääseks. Kuidas see alt üles sai, meie ei tea. Kas meil lasub kohustus alumise korteri remondikulude korvamiseks?
Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, veetorustiku näol on tegu korteriomandi kaasomandi eseme koosseisu kuuluva asjaga sõltumata sellest, kas ta asub korteri piires. Korteriomanike kaasomandis olevast asjast tuleneva kahju eest vastutavad korteriomanikud solidaarselt ehk siis samavõrd Teiega on kahju tekkimise eest vastutav näiteks alumine naaber. Kokkuvõttes ei puuduta probleem üksnes Teid ja Teie naabrit vaid ka kõiki teisi korteriomanikke, kes kõik peaksid võtma enda kanda tekkinud kahju hüvitamise. Kahjuhüvitis jaguneb korteriomanike vahel lähtudes korteri suurusest.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.