Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriühistu juhatusel on õigus otsaseinte korterite küttekulusid koefitsiendiga arvestada?06.03.2012

Tere!
Meie KÜ renoveeris 2011.a. Kredexi abil majad, soojustatud said välisseinad, 2-torusüsteem ehitatud, uued radiaatorid, regulaatorid mõõtmine MESA anduritega.
Otsaseinad olid 1999.a. soojustatud ja topeltradiaatorid otsaseintel, vannitoas võeti renoveerimise käigus maha.
Otsaseinte elanikel tekkis kohe protest, kuna nemad olid 12 aastat topelthüvesid kasutanud, hakati allkirju koguma, et nemad nõuavad vannituppa radiaatoreid tagasi.
Juhatus otsustas I ja V korrusel küttekulud 0.9, otsaseintel 0.8 ja nurkadel 0.7 läbi korrutada.
Kas see on õiglane?
Kas juhatus toimis õigesti või kas neil on õigus ilma üldkoosolekuta niisugust otsust vastu võtta?
Teid ette tänades vastuse eest

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere,
korteriomandiseaduse paragrahv 13 lõige 1 kohaselt tasuvad korteriomanikud korteriomandi kaasomandi esemega seotud kulud (sh. küttekulud) lähtudes oma kaasomandiosa suurusest ehk siis vastavalt korteri üldpinnale. Korteriomanikud võivad sellest suhtest kõrvale kalduda üksnes kokkuleppe alusel. Korteriomanike kokkulepe jõustub omakorda üksnes juhul, kui sellega on nõus kõik korteriomanikud.

Korteriühistu juhatuse võimalikke vastuväiteid selle kohta, et nende tegevust reguleerib korteriühistuseadus, mis lubab kulude jagamist korteriühistu põhikirja kaudu eelnimetatud seadusesättest erinevalt reguleerida, ei tuleks tõsiselt võtta, kuna küttekulude jagamine MESA arvestite ja koefitsientide süsteemi kaudu läheb vastuollu tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud hea usu põhimõttega. Korteriühistu põhikirja punktid, mis on vastuolus hea usu põhimõttega, on tühised.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.