Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas toimida, kui üks korteriomanik takistab korteriühistu kõiki ettevõtmisi?01.04.2012

Kuidas tuleb toimida, kui 55 korteriga korteriühistus on 1 korteriomanik, kes takistab kõiki ettevõtmisi. Hetkel on käsil küttesüsteemi renoveerimine (kõik üldkoosolekul osalenud olid kõigi otsustega nõus). Trepikodadesse pandi 3 nädalat enne tööde algust graafikud, et millisel kuupäeval peab võimaldama juurdepääsu korterisse ja keldriboksi, et vahetada küttetorud ja radiaatorid. Eelnevalt on üldkoosolekul renoveerimistööde teostamisest käinud rääkimas nii omanikujärelvalve kui ehitaja esindaja, on vastatud elanike küsimustele, et neil ei oleks renoveerimise ees hirmu ega teadmatust; trepikojas on üleval info jne. Vaatamata kõigile pingutustele teavitab 1 korteriomanik, et tema ei mõtlegi kedagi oma korterisse lasta ja ta sõidab hoopis minema. Samuti ei ole ta nõus olemasolevatele radiaatoritele, mis on ehitatud mööbli sisse, riiulite vahele, uue seina taha jne juurdepääsu tagama, et neid saaks maha lõigata ja uutega asendada. Keeldub keldriboksis tegemast koristustöid, vabastamaks küttetorusid jne. Meil on renoveerimistöödeks võetud laen, taotletud KredExi toetus, mis tähendab ranget graafikutest kinnipidamist. Meil ei ole aega sellise korteriomanikuga vägikaigast vedada ja kohut käia. Meile tulevad kaela viivised, kahjunõuded ja pangalaenu ning KredExi toetuse tühistamine. Isegi selgitamine, et ühistu nõuab kõik kahjud sisse tööde teostamist takistanud isikult, ei mõjunud. Kuidas sellises situatsioonis toimida?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomandiseaduse sätete kohaselt võib tõepoolest teatud olukordades ka üks korteriomanik ehitustööde teostamist ainuisikuliselt keelata või nendest keelduda. Piir, millest alates sõltuvad ehitustööd igast üksikust korteriomanikust eraldi, algab kaasomandi eseme (sh küttesüsteem) olulise muutmise kohast. Juhul, kui Teie poolt teostatavate ehitustöödega küttesüsteemi oluliselt ei muudetada ning renoveerimistööd on vajalikud, siis on korteriomanik kohustatud tagama ligipääsu vastavalt korteriomandiseaduse paragarahv 11 lõige 1 punktile 3, samas näeb sama säte ette ka kohustuse korteriomanikule ehitustöödega kaasnevad kahjud hüvitada. Võimalik, et viimase kohustuse täitmise lubamine korteriühistu poolt ongi Teie probleemi võti.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.