Korteriomandiõigus


Küsimus: Mida teha, kui korteriühistu keelab hoovi kasutada?10.04.2012

Olen majas uus korteriomanik. Mingil ajal on korteriühistu otsustanud, kuidas hoovis pargitakse – selle kohta ei ole notariaalset kasutuskorda ja hoolimata minu korduvast küsimisest ei ole korteriühistu juhatus osanud viidata ka konkreetsele otsusele, millega selline kord on kehtestatud. Teised majaelanikud on rääkinud, et parkimiskohtade määramine toimub mingi nimekirja alusel, samas müüakse majas korterit, millega kaasneb reklaami järgi parkimiskoht – notariaalset kasutuskorda pole. Tean, et kasutuskorra seadmine pole korteriühistu pädevuses ja olen korteriühistu juhatuse tähelepanu sellele juhtinud. Hoovis parkimiseks kasutatakse pulte, mis avavad värava, ka pulti ei ole korteriühistu juhatus mulle seni lubanud. Kuna praegune olukord võimaldab suuremal osal korteriühistu aktiivsematest liikmetest kasutada isiklikku parkimiskohta, siis pole nad huvitatud selle muutmisest. Kas kohtusse pöördumisele on sellises olukorras alternatiive – ei tahaks esimesel võimalusel naabreid kohtusse anda? Aga kui muud alternatiivi pole, teeks see ehk õhu puhtamaks.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, olukorras, kus korteriühistu teeb takistusi korteriomandi kasutamisel, on Teil õigus esitada korteriühistule kahjunõue kulude hüvitamiseks, mida korteriühistu ebaseaduslik tegevus Teile kaasa toob. Kahjunõue võib olla seotud näiteks auto tasulises parklas seismiskuluga, võimalike ligipääsutakistusest tulenevate lisakuludega, transpordikuludega (tasulisse parklasse sõitmisega seoses) jne.
Selleks, et korteriühistu probleemi vastu aktiivsemat huvi hakkaks tundma, võib kaaluda kahjunõude tasaarvestamist korteriühistu igakuisete arvetega. Eeltoodud tegevuse tulemusena on võimalik, et korteriühistu vaatab oma (ebaseadusliku) otsuse üle või siis pöördub ise Teie vastu kohtusse võla kättesaamiseks.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.