Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui korteriühistuga on lepingu sõlminud abikaasa, kas siis võlgnevuse korral saab ka minult võlga nõuda?18.04.2012

Tere! Oleme abikaasaga koos korteri omanikud. KÜ-ga aga lepingut sõlmis ainult üks inimene, minu abikaasa. Meil on tekkinud võlgnevus ja ühistu on andnud asja kohtusse, kuid tegid seda nii minu kui ka minu abikaasa nimele. Kas neil on õigus ka minu kohta esitada nõudeid, sest mina pole nendega lepingut allkirjastanud. Seda tegi ainult minu abikaasa. Loodan, et saite aru, mida ma silmas pean. Aitäh!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, Riigikohus on oma 15.detsembri 2010 lahendis nr 3-2-1-124-10 selgitanud, et majandamiskulude tasumise kohustuse puhul tuleb korteriühistu liikmete kindlaksmääramisel lähtuda KÜS § 5 lg-s 1 sätestatud üldreeglist, mille kohaselt korteriühistu liikmeks on kõik korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanikud, st kõik korteriomandi kaasomanikud juhul, kui korteriomand on kaasomandis. Tulenevalt eeltoodust ei oma asja lahendamisel tähendust Teie abikaasa poolt sõlmitud leping.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.