Korteriomandiõigus


Küsimus: Millised on kokkuleppelised lahendused kaasomandis oleva maja teise korruse väljaehitamiseks?24.04.2012

Tere,
Maja on algselt projekteeritud 2-korruselisena, aga teine korrus on väljaehitamata. Kas teise korruse väljaehitamisel on ehitusluba vajalik?

Maja on kaasomandis. Teise poole omanikud seal ei ela, ega ole üle kümne aasta majas ega maja ümbruses midagi korrastanud ega renoveerinud. Samuti on teine korter kogu aeg olnud kütmata.
Plaanis on vahetada ära maja katus. Mõistlik oleks vahetada korraga kogu katus. Kindlasti informeerin sellest ka naabrit. Kas mul on õigus nõuda naabrilt poole katuse hinna hüvitamist?
Ja juhul, kui tal ei ole võimalik poolt hinda mulle hüvitada, kas võiksin teha ettepaneku katuse hinna kompensatsiooniks saada tema osa pööningust? On selline tehing ka notariaalselt kinnitatav?

Tänud ette!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, juhul kui maja algne ehitusluba 2 korruse ehitamise luba ei sisaldanud, siis tõenäoliselt on ehitusloa olemasolu 2. korruse väljaehitamiseks siiski vajalik. Sellele vaatamata tasub selle vajalikkus enne konkreetsete sammude astumist kohalikust omavalitsusest üle kontrollida.
Kaasomandis oleva kinistu puhul kannavad kaasomandikud kinnistu korrashoiuga seotud kulud vastavalt kaasomandi suurusele. Kaasomanike õigused ja kohustused on sätestatud asjaõigusseaduse paragrahvides 71-79.
Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.