Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas kommunaalarvel peab olema viiviste arvestamise alus välja toodud?03.05.2012

Kas korteriomanikul on õigus nõuda kommunaalarvel viivise kustutamist, kui ei ole märgitud viivise arvestamise põhimõtet ehk alust, mille põhjal viivist on arvestatud (näiteks 0,5% päevas), on ainult viivise summa (näiteks 10 eurot)? Kui on õigus nõuda selliselt esitatud arvel viivise kustutamist, siis millisele seadusele või kohtulahendi alusel on selleks õigus?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, vastavalt korteriühistuseaduse paragrahv 7 lõikele 4 on viivise suuruseks korteriühistu puhul kuni 0,07% päevas. Juhul kui korteriomanikud valitsevad kortermaja ühiselt valitseja kaudu, siis lepitakse viivise suurus kokku üldjuhul valitsejalepinguga.
Kommunaalarvelt ei pea otseselt nähtuma viivise suuruse alus, küll aga on korteriühistu või valitseja kohustatud korteriomaniku nõudmise peale vastava info esitama, seda eriti, kui selle alusel on viivist juba ka arvestatud.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.