Korteriomandiõigus


Küsimus: Mis alusel on õige jagada veekulu, mis tekib korterite näitude ja maja üldnäidu vahest?08.05.2012

Tere!

Korteriühistus on sagedasti suur veevahe, st. kõigi korterite poolt näitudega esitatud kogutarbimine on tunduvalt väiksem kui maja üldmõõturi alusel saadav tarbimine. KÜ põhikiri ütleb, et kommunaalteenuste eest tuleb tasuda makseid juhatuse poolt kehtestatud korras. Senimaani on jagatud veevahet vastavalt üldkoosolekute otsustele, kas elanike arvu alusel või proportsionaalselt kasutatud vee tarbimisele.

Kuna aga veevahe kogused kipuvad aina suurenema, siis on osade korteriomanike poolt pakutud variante, et jagada veevahe nende korterite vahel, kes ei ole tähtajaks vahetanud või taadelnud oma korteri mõõtureid või nende vahel, kes ei luba KÜ juhatuse esindajaid oma korterisse veemõõturite näite kontrollima.

Kas kaks viimast veevahede jagamise printsiipi oleksid seaduslikud? Milline oleks EV seadustega kooskõlas veevahe kulu jagamise põhimõte?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kulude jagamise üldregulatsiooni sätestab korteriomandiseaduse paragrahv 13 lõige 1, mille kohaselt kuuluvad kulud jagamisele lähtudes korterite üldpinnast. Samas on korteriühistul võimalik eeltoodud regulatsioonist kõrvale kalduda, sätestades alternatiivse kulude jagamise korra põhikirjas.
Kokkuvõttes oleks mõlemad Teie poolt pakutud lahendused seadusega kooskõlas, kui need on sätestatud korteriühistu põhikirjas.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.