Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas peab jagama kortermaja välisseinte remondi kulu?15.05.2012

Meil on ees üldkoosolek, kus otsustatakse, kuidas jagatakse maja seinte renoveerimistööd. Ühistus on kokku 7 korterit. Põhikirjas on punkt, et üldkoosolek otsustab sihtotstarbeliste maksete suuruse kindlaksmääramise korra. Kas KÜ-l on õigus häälteenamusega otsustada, et seinte renoveerimistööde kulu jagatakse korterite seinaruutmeetrite järgi ja iga korter maksab oma korterit ümbritseva seina tööde eest? Osad korterid on seinakõrgusega 3,6m ja osad korterid on 2m kõrged. Maja kahte külge on kavas ka erinevalt soojustada - ühe puhul ei paigaldata soojustusvilla ja tuuletõkkeplaat pannakse vaid osaliselt, teine sein läheb täielikult katmisele soojustusvilla ja tuuletõkkeplaadiga. Katuse renoveerimise käigus maksis katusekorrus oma korteri soojustamise eest ise.
Küsimus tekkis, kuna üks korter ei oleks sellise lahendusega nõus ja pöörduks kohtu poole, kui üldkoosolek sellise otsuse peaks vastu võtma. Tema jaoks on ainus õige kuludejagamine ruutmeetrite järgi.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kaasomandi korrashoiukulude jagamise üldregulatsioon on sätestatud korteriomandiseaduse paragrahvis 13 ning selle kohaselt kuuluvad korrashoiukulud korteriomanike vahel jagamisele lähtudes kaasomandi suurusest ehk korterite ruutmeetrite alusel.

Maja fassaad on korteriomanike kaasomandis, mistõttu kuuluvad selle remondiga seotud kulud jagamisele vastavalt ruutmeetritele sõltumata sellest, kas korteriühistu põhikiri lubab sellest sättest kõrvale kalduda. Ilmselgelt ei vastaks teistsugune korteriühistu liikmete enamuse otsus tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 32 sätestatud põhimõttele, mille kohaselt peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.

Lugupidamisega,
Andry Krass