Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriomanike üldkoosolek võib otsustada võlgnevuste tõttu püstaku vee sulgemise, mille tagajärjel jäävad veeta ka mittevõlgnikud?18.05.2012

Tere
Esimesest üldkoosolekust võttis osa vähe korteriomanikke ning kutsuti teistkordselt kokku üldkoosolek, kus osales ka alla poole korteriomanikke. Teisel üldkoosolekul otsustati, et seoses võlgadega sulgeda meie trepikojas veevarustust, kuigi meie korter pole võlgnike seas. Samuti pole nad teavitanud sellest otsusest ning koosoleku päevakorras polnud esile tõstetud nii tähtis punkt. Kas on võimalik midagi teha selleks, et teenindusfirma taastaks meie korteris veevarustus? Meie majas pole korteriühistut ning maja haldab firma.
Teine küsimus on see, et kui esimese üldkoosoleku protokolli pole olemas ning osalejad pole seda allkirjastanud, kas siis saab lugeda, et teine koosolek on teistkordne?

Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomanike volitused kaasomandi eseme valitsemisel on sätestatud korteriomandiseaduse paragrahvis 15. Eelnimetatud paragrahvi sätete kohaselt saavad korteriomanikud langetada otsuseid üksnes kaasomandi eseme korrashoiu piirides. Kaasomandi eset saab pidada korrasolevaks, kui on tagatud kaasomandi eseme ohutus ning korteriomandite sihipärane kasutamine. Veepüstiku sulgemise otsuse tulemusena ei ole võimalik selle püstiku kaudu vett tarbivaid kortereid sihipäraselt kasutada, mistõttu on korteriomanike koosoleku otsus, veepüstik sulgeda, õigusvastane sõltumata sellest, kas see oli kokku kutsutud korrektselt ning sellel osales otsuse vastuvõtmiseks piisav arv korteriomanikke.
Olukorras, kus korteriomaniku õiguseid on rikutud, peab korteriomanik oma õiguste kaitseks ning tekitatud kahju hüvitamiseks pöörduma esmalt valitseja poole ning juhul kui see tulemust ei anna, siis esitama hagi kohtusse. Võimaluse korral on õigustatud ka korteriomanikupoolse omaabi (veepüstiku iseseisev avamine) kasutamine.

Lugupidamisega,
Andry Krass