Korteriomandiõigus


Küsimus: Mis aja jooksul võib korteriühistu nõuda aastatetaguse teenuse tasumist?26.05.2012

Tere!

Ostsime korteri ning tegime ka lepingu Eesti Gaasiga. Mingi aeg süsteem muutus ning gaasi eest makstav summa hakkas lisanduma üüriarvele. Üüriarvele aga ilmus see vaid korra ning sedagi miinus X summa. Pöördusin EG poole, nemad väitsid, et sellega tegeleb nüüd korteriühistu, pöörduge nende poole.
Esitasin siis sama küsimuse KÜ esimehele, mis saab ning miks mu arvel gaasi eest mingit summat pole. Lubati asja uurida. Mingi aja möödudes esitasin sama küsimuse, kas siis "lubati asja uurida". Tänaseks on "asja uurimisest" möödas 5 aastat.
Korteris oleval gaasiseadmel meil mõõdikut ei ole ning siiani on siis nende väitel see läinud KÜ arvelt nö (nemad siis maksid vahe kinni). Siit siis ongi nüüd küsimus. Kas neil on õigus nõuda meilt tagasiulatuvalt seda raha, kuigi olen probleemi olemasolust neid teavitanud? Kui jah, siis mis aja ulatuses?

Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomaniku kohustus tasuda korteriühistu majandamiskulude eest on käsitletav korduva kohustusena. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) paragrahv 154 kohaselt on korduva kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, kolm aastat. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. TsÜS paragrahv 147 lõige 2 kohaselt muutub nõue sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul (ehk KÜ-l) on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist.
Aegumine võib teatud olukordades ka peatuda (TsÜS par 158-169), kuid kirjeldatud olukorras ükski antud sätetest ei kohaldu, mistõttu saab lugeda korteriühistu nõude Teie vastu aegunuks.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.