Korteriomandiõigus


Küsimus: Korteri reaalosa eseme piiritlemine ehk kellele kuulub vannitoa kuivatustoru?16.06.2012

Tere!

Kas vannitoa kuivatustoru kuulub ühistule või korteriomanikule? Probleem selles, et korteriomanik lasi selle toru vahetada ja eeldab ühistult vahetustööde ja toru maksumuse tasumist.
Ühistu leiab, et see on omaniku kohustus. Kuidas toimida ja kuidas siis ikkagi defineerida korteriomandi reaalosa vannitoa kuivatustoru osas?

Kas nii nagu eesti.ee seda pakub:
"Korteriomandi eseme reaalosa on piiritletud eluruumid või mitteeluruumid ning nende juurde kuuluvad hooneosad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või hoone välist kuju muutmata. Korteriomandi eseme reaalosa hulka võib kuuluda ka püsiva markeeringuga tähistatud garaažiosa."?

Loogiline on, et kui korteriomanik ei tohi ilma kõigi ühistu liikmete nõusolekuta ümber ehitada kütte-, veevarustuse-, elektrisüsteemi- kanalisatsioonisüsteemi, siis ei tohiks ka vannitoa kuivatustorusid ilma loata vahetada?

Seega peaks kuivatustoru vahetamine ja sellega seotud kulud olema korteriomaniku kanda. Ühistu põhikirjas (vastu võetud 2011) ei ole erisusi ette nähtud.

Kas on mingeid muudatusi seadustes, mis annavad korteriomanikule (ühistu liikmele) õiguse neid kulusid ühistult sisse nõuda?

Aitäh!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tänan küsimuse eest.
Korterite vannitubades asuvad veetorustikud on kortermaja olulisteks osadeks ning need kuuluvad korteriomandi kaasomandi eseme koosseisu, mida korteriomanik ei tohi ilma teiste korteriomanike nõusolekuta asendada või ümber ehitada. Juhul, kui korteriomanik on seda siiski teinud, siis saab sellist tegevust lugeda seaduslikuks ning korteriomaniku kulude hüvitamise nõudel on alust, kui torustiku remontimine tulenes selle avariiohtlikust olukorrast. Korteriomaniku vastav õigus on sätestatud korteriomandiseaduse pragrahv 15 lõikes 2.

Lugupidamisega,
Andry Krass
õigusteaduse magister