Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas korteriühistu peaks alustama võlgnikult võla sissenõudmist?18.06.2012

Korteriühistu üks liige on ühistule võlgu kommunaalteenuste eest. Kuidas peaks ühistu toimima ja mis toiminguid tegema, et võlg inkassole anda? Kas ühistu peaks kehtestama mingi korra või eeskirja? Kui see olemas ja ikkagi on võlgu, mida peaks edasi tegema? Kas võla nõudmisel peab võlgnik allkirjastama mingi dokumendi, et ta on nõus, et temalt nõutakse võlga sisse?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Nii nagu igal võlgnevusel on oma põhjus, nii on ka nende lahendamiseks oma (optimaalne) tee. Siiski tooksin välja enda hinnangul kolm olulisemat põhimõtet:
1. võlgnevusega tuleks hakata tegelema võimalikult varases staadiumis. Eelistatud on kindlasti võla tasumise kokkuleppe sõlmimine, kuid juhul kui kokkuleppe sõlmimine ei õnnestu, siis ei ole see kindlasti ühistule probleemiks edasises tegevuses;
2. inkassofirmadele tuleks eelistada kohtu poole pöördumist. See võtab küll aega, kuid võlgnevuse kättesaamine on selle eest kindel. Soovitan maksekäsu kiirmenetlust, mille esitamisega saab hakkama ka ilma juriidiliste eelteadmisteta ning mis ei ole nii kallis, kui hagimenetlus;
3. maksedistsipliini parandamise nimel tuleb kasutada kõiki vahendeid sh. viivise ja kohtukulude väljanõudmine;

Tänan Teid küsimuse eest!

Lugupidamisega,
Andry Krass
õigusteaduse magister