Korteriomandiõigus


Küsimus: Korteriühistu üldkoosoleku otsuse järgi on torustik iga korteri vastutusalas, kas tõesti pean torulekkega ise tegelema?19.06.2012

Meie korteriühistus kuuluvad kõik korteris olevad torsutikud korteriomaniku vastutusalasse. See on vastu võetud üldkoosoleku otsusega mingisuguse korra alusel. Vastavale korrale viidatakse ka uues vastuvõetud põhikirjas. Olen sellele ise vastu vaielnud, aga sellest ei tehta välja. Nüüd on mul toruleke, mis tuleb parandada. Palusin juhatusel see akti alusel fikseerida, kuid sellest keeldutakse. Põhjendus on endine, et korterisisesed torud, radiaatorid ja veearvestid on korteriomaniku omand. Kuidas tuleks mul käituda? Kuidas saaksin tõestada, et tegemist on avariilise olukorraga? Kes kannab remondi kulud?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere. Alustaksin sellest, et korteriühistul puudub pädevus otsustada, milline osa kortermajast on korteriomaniku omand (reaalosa) ja milline kaasomand (kaasomandi ese). Samuti puudub korteriühistul pädevus vähendada endale seadusega pandud põhikohustust, milleks on kaasomandi eseme korrashoidmine. Eeltoodud põhimõtteid eiravad korteriühistu otsused on tühised ka siis kui need on sätestatud korteriühistu põhikirjas.
Olete ka sellest õigesti aru saanud, et korterisiseste torude ja radiaatorite näol on tegu kaasomandi esemega ehk siis need on korteriühistu vastutusalas. Korteriomandiseaduse paragrahv 15 lg 2 annab korteriomanikule olukorras, kus korteriühistu keeldub oma kohustusi täitmast, õiguse teostada vajalikud toimingud ise ning nõuda siis tehtud kulutused korteriühistu käest välja.

Tänan Teid küsimuse eest!

Lugupidamisega,
Andry Krass
õigusteaduse magister