Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas haldaja võib võlgnevuse tõttu sulgeda veevarustuse kogu püstakus, ka neil, kellel võlgnevust ei ole?02.07.2012

Tere,
Haldav firma sulges meie treppikojas veevarustuse seoses võlgadega. Samuti ka neile, kes ei oma võlgnevusi.
Olen korduvalt kirjutanud neile, et nad taastaksid meie korteris veevarustust tuginedes korteriomandiseadusele § 15, kuid nende vastuseks on tulnud, et antud otsuse vastuvõtmisel lähtuti sellest, et meie korter oli juba pikemat aega asustamata olnud.
Haldav firma oli teadlik, et selles korteris keegi praegu ei ela ning nad ei andnud teada sellisest tähtsast asjast, nagu veevarustuse sulgemine.
Kolides tagasi, saime teada, et korteris polegi vett.
Samuti nad pakuvad esitada oma nõude kaaskorteriomanike vastu või siis pöörduma nende poole, et nad nõustuksid antud küsimuses uue koosoleku kokkukutsumise ning vastu võetud otsuse tühistamisega.
Kas haldav firma ei pea teavitama meid sellest, et nad sulgevad veevarustust ning kas ma pean tõesti kõik naabrid läbi käima ja kutsuma kokku uue koosoleku?
See kuu tuli arve, kus oli veekadu. Kas meie treppikoda peab tõesti maksma veekadu, kuigi meie treppikojas on suletud veevarustus?
Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, alustan ilmsest - sõltumata sellest kes ja kuidas otsustas Teie korteri veevarustuse peatada, tegi ta seda ebaseaduslikult ning Teil on õigust nõuda mitte üksi veevarustuse taastamist vaid ka tekitatud kahju hüvitamist.
Nagu ma Teie kirjast aru saan viitab valitseja (haldaja) sellele, et veevarustus peatati korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel ning (tema selle eest ei vastuta) selle eest vastatavad korteriomanikud ühiselt. Üldreeglina on tõepoolest nii, et peaksite esitama oma nõude ainuüksi korteriomanike vastu, kuid välistada ei saa ka valitseja vastutust. Nimelt nõuab korteriomandiseaduse paragrahv 18 lõige 3, et valitseja teavitab üldkoosoleku kokkukutsumisest korteriomanikke kirjalikult. Korteriomanike üldkoosoleku teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku kokkukutsumise põhjus ja koosoleku päevakord ning muud üldkoosolekuga seotud tähtsad asjaolud. Seega pidi valitseja: a) informeerima Teid kirjalikult üldkoosoleku toimumisest, b) sätestama veevarustuse katkestamise päevakorras eraldi punktina koos lisaselgitustega, millistes korterites veevarustus katkestatakse. Juhul, kui valitseja ei täitnud eeltoodud temale seadusega pandud kohustusi, siis on ta koos teiste korteriomanikega Teie ees kaasvastutav.
Lugupidamisega,
Andry Krass
Õigusteaduse magister