Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosoleku jooksvate küsimuste punkti all võib vastu võtta otsuseid?11.07.2012

Korteriõhistu päevakorras oli p 5. Jooksvad küsimused. Selle punkti all pandi hääletusele, et kas paigaldada fonolukusüsteem? Kas koguda selle tarbeks vahendid 6 kuu jooksul korteritepõhise arvestusega? Antud summat ei kajastata majanduskavas. Kõik fonolukusüsteemi paigaldusega seotud otsused võeti vastu. Minu küsimus on, kas ikka jooksvate küsimuste all võib vastu võtta otsuseid?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere.
Jooksvate küsimuste päevakorrapunkti raames saab üldkoosolek ilma otsust tegemata küsimusi vaid arutada, seega on fonolukusüsteemi üle otsuse langetmine selles päevakorrapunktis ebaseaduslik.
Küsimused, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul. Eeltoodud põhimõtteid rikkuvad korteriühistu otsused on tühised. Asjakohased sätted leiate mittetundusühingute seaduse paragrahvidest 20 primm ja 24 primm.

Tänan Teid küsimuse eest ja soovin edu.

Lugupidamisega,
Andry Krass
Õigusteaduse magister