Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosolek võib otsustada kulude jagunemise üle?11.07.2012

Korteriühistu üldkoosolekul otsustati, et valvekaamerate kulud jagatakse korterite arvu põhiselt 01.07.2012.a.
Vastavalt Korteriühistuseaduse paragrahv 15 (1) lg 1 toodud majanduskulude arvestuse aluseks on tingimus, et kulud arvestatakse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestada teisiti. Olen pöördunud juhatuse poole küsimusega, et millisest põhikirja punktist nad on lähtunud, et on jaganud tehnosüsteemide hoolduse, saastetasude maksmise, valvekaamerate rendisumma korterite arvule, mitte lähtudes korteriomandi suurusest?
Küsimus ongi, et kas KÜ üldkoosolekul võib vastu võtta selliseid otsuseid, et jagame kõik kulud korterite vahel võrdselt. Nii diskrimineeritakse väiksemate korterite omanikke. Mis peaksin tegema?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere.
Korteriühistuseaduse paragrahv 15 lg-le 1 tuginedes saab korteriühistu üldkoosolek tõepoolest kehtestada üldregulatsioonist erineva kulude jagamise korra. Siiski on siin oluline lisada, et selles küsimuses väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab korteriühistu kehtiva otsuse vastuvõtmiseks olema eelnevalt täitnud kolm tingimust:
1. otsuse projekt kulude üldregulatsioonist erineva jagamise kohta peab olema korteriühistu üldkoosoleku kutse kaudu korteriomanikele teatavaks tehtud.
2. otsuse vastuvõtmise poolt peab olema samaväärne korteriomanike kvalifitseeritud häälteenamus kui põhikirja muutmisel (nõus peab olema üle poole korteriomanikest ning vähemalt 2/3 hääletajatest peab olema otsuse poolt).
3. otsus ei tohi rikkuda üksiku korteriomaniku õigustatud huve ning olla vastuolus tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 32 sätestatud hea usu põhimõttega (st. otsus peab olema põhjendatud ja läbimõeldud).
Juhul, kui Teie korteriühistu ei ole eelnimetatud protseduuri järginud või on selle vastu eksinud, siis on tulemuseks tühine otsus. Tühine otsus ei kuulu täitmisele ning Teil on õigus jätkata majanduskulude eest tasumist korteri suurusest lähtudes.

Tänan Teid küsimuse eest ja soovin edu.

Lugupidamisega,
Andry Krass
Õigusteaduse magister