Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas on õigus saada selgitusi remondifondi kasutuse kohta kommunaalametist, kes haldab meie kortermaja?13.07.2012

Tere,

Meie maja kuulub korterite ühisusse, mida haldab kommunaalamet - sealt tuleb arve kütte, kasutatud vee ja prügi eest ning sinna maksame ka haldus- ja remondifondi rahad. Samast asutusest saame ka majale kütte. Kas kommunaalametil on õigus kasutada remondifondi rahasid võlgnike küttearvete tasumiseks? Kas on mingi seadus, mis reguleerib maja rahade kasutamist?
Samuti mingit ülevaadet korterielanikel remondifondi kogunenud summast ei ole. Kui palju peaks olema ja kui palju on. Kuna raamatupidamisega tegeleb kommunaalamet, siis pole majas ka revisjonkomisjoni. Eelmisel aastal aastaaruannet ei esitatud. Korterielanike küsimusele, kui palju raha remondifondis on, ei vastata.
Millised on meie õigused ja mida antud olukorras teha?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomanike ühisuse puhul reguleerivad kortermaja valitsemisega seotud küsimusi korteriomandiseaduse paragrahvid 8 kuni 23. Eelnimetatud regulatsioonid lähtuvad põhimõttest, et kortermaja valitsevad korteriomanikud ühiselt.
Eeltoodust tulenevalt tuleb korteriomanikel endal leida ka väljapääs olukordadeks, kus osa korteriomanikest ei tasu kokkulepitud ajaks oma osa kortermaja korrashoiukuludest, kuid teenuse osutajad soovivad sellest hoolimata kortermajale tarnitud teenuste eest õigeaegset tasumist. Kuni korteriomanike poolse otsuseni/lahenduseni on valitsejal (kommunaalametil) õigus kasutada kortermaja jooksvate teenuste eest tasumisel olemasolevaid (remondi)reserve.
Korteriomaike poolt valitud valitseja on kohustatud kutsuma kokku üks kord aastas korteriomanike üldkoosoleku ning esitama valitsemise aruande, mis sisaldab muuhulgas remondireservi kasutamisest ülevaate andmist. Juhul, kui valitseja oma kohustusi ei täida, siis saavad korteriomanikud valitseja uue vastu välja vahetada.

Lugupidamisega,
Andry Krass