Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas peame tagasi minema keskküttele, kui elektriküte oli paigaldatud enne korteriühistu moodustamist?01.08.2012

Tere,
Kas korteriühistul on õigus nõuda keskkütte radiaatorite paigaldamist, kui enne KÜ loomist loobusime oma perega keskkütte radiaatoritest ning läksime üle elektriküttele. Vastav dokumentatsioon ja ümberarvestused on kõik koostatud. Nüüd aga nõuab KÜ, et isegi kui me ei lähe üle keskküttele, võtavad nad siiski selle eest täismõõdus tasu. Kas oleme kohustatud üle minema keskküttele ja kui olemegi, siis kes maksab radiaatorite ning nende paigalduse eest?

Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere,
Alustaksin vastusega natuke kaugemalt sellest, et küttesüsteem kuulub korteriomandite kaasomandi eseme koosseisu. Korteriomandiseaduse paragrahv 16 lõige 1 kohaselt on kaasomandi korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemiseks vaja sõlmida korteriomanike kokkulepe. Eelnimetatud kokkulepe on vajalik sõlmida ka kütteradiaatorite eemaldamise korral ning seda ei asenda korteriühistu otsused. Kokkuvõttes ei saa korteriühistu keskkütteradiaatorite tagasipaigaldamist korteriomanikult nõuda juhul, kui need on eemaldatud õiguspäraselt, vastasel korral aga on see aga lausa tema kohustuseks. Keskkütteradiaatorite tagasipaigaldamise kulud peab kandma isik, kes on nende ebaõiguspärase eemaldamise eest vastutav.
Teine küsimus, mis vajab pikemat vastamist on küttekulude kandmine. Eestis on laialt levinud eksiarvamus, et keskküttekulud on seotud iga korteriga eraldi ning juhul kui korteris keskkütteradiaatoreid ei ole, siis ei tule kütte eest ka (teiste korteriomanikega samaväärselt) maksta. Tegelikult on keskküttesüsteemi eesmärgiks mitte korteri, vaid kaasomandi eseme hoidmine sellises korras, et oleks tagatud korteriomandite ohutu ning sihipärane kasutamine. Vastavalt korteriomandiseaduse paragrahvile 13 jagunevad kaasomandi esemega seotud kulud korteriomanike vahel lähtudes kaasomandi osade suurusest ning see millises korteris keskkütteradiaatorid asuvad, ei oma kulude kandmisel tähtsust.
Viimaseks on oluline märkida, et juhul, kui Teie korteris on keskkütteradiaatorid eemaldatud õiguslikult korrektselt, siis on Teil õigus nõuda ka enda tehtud küttekulude hüvitamist teiste korteriomanike (korteriühistu) poolt.

Tänan Teid esitatud küsimuste eest!

Parimat soovides,
Andry Krass
Õigusteaduse magister