Korteriomandiõigus


Küsimus: Korteriomanikule hüvitatakse radiaatorite vahetuse kulu, kas nüüd peab maksma ka sellele korteriomanikule, kes vahetas 3 aastat tagasi?09.09.2012

Tere!
KÜ võttis üldkoosolekul vastu otsuse hüvitada korteriomanikule avariiliste radiaatorite vahetuse töö eest kulud KÜ remondifondist. Radiaatorite eest maksab korteriomanik ise. Kas sellel vastuvõetud otsusel on kolmeaastane tagasiulatuv jõud? Nüüd soovib üks korteriomanik radiaatorite vahetuse tööraha hüvitamist, kuid tal on esitada ainult radiaatorite ostukviitungid. Kas nende alusel võib korteriomanikule kulud radiaatorite paigalduse eest hüvitada? Kui ei, siis kuidas seda siiski saaks teha?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, vastavalt korteriomandiseadusele kannab küttesüsteemi remondiga, sh radiaatorite vahetusega seotud kulud korteriühistu. Seega ei ole oluline, kas korteriühistu on selles küsimuses otsuse vastu võtnud ning kas see on tehtud tagasiulatuvalt. Korteriühistu otsuse kolmeaastane tagasiulatuv jõud võib olla seotud tsiviilseadustiku üldosa seadusest tuleneva nõude aegumise sättega, mis on samuti kolm aastat: korteriomaniku nõuet, kes on vahetanud radiaatori rohkem kui 3 aastat tagasi, ei pea korteriühistu vastavalt selle seaduse sättele aktsepteerima.
Korteriomanik, kes esitab kulu hüvitamise nõude korteriühistule, peab nõude maksmapanemiseks suutma dokumentaalselt tõestada:
1. et radiaator vajas viivitamatut vahetust;
2. et uue radiaatori omadused vastavad hoone kütteprojektis ettenähtud tingimustele;
3. radiaatori vahetamisega seotud kulude suurust.

Lugupidamisega,
Andry Krass
Õigusteaduse magister