Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui kõik korteriomanikud vastutavad ehitise lagunemisest tulenevate kahjude eest, mille eest vastutab siis ühistu?10.10.2012

Tere

Lugesin, et VÕS § 1059 järgi vastutavad korteriühistus kõik inimesed ehitise lagunemisest tulenevate kahjude eest. Tekkis küsimus, mille eest vastutab siis ühistu, kui juriidiline isik?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomaniku ja korteriühistu vastutuse vahe seisneb selles, et kui korteriomanik kannab süüst sõltumatut, nn. riskivastutust, siis korteriühistu vastutus põhineb süülisel tegevusel või tegevusetusel.
Lahtiseletatult tähendab eelöeldu seda, et korteriomaniku vastu nõude maksmapanemiseks tuleb kannatajal tõendada vaid seda, et kahju tulenes kortermajast, kus asub korteriomaniku korter. Samal ajal tuleb korteriühistu vastu nõude maksmapanemiseks tõendada lisaks veel ka seda, et kahju põhjustas korteriühistu tegevus või tegevusetus.
Siiski peab märkima seda, et kuna korteriühistu seadusest tulenev ülesanne on kortermaja korrashoidmine, mis muuhulgas tähendab ka ohutuse eest hoolt kandmist, on olukordi, kus kahjunõue esitatakse ainuüksi korteriomaniku vastu, küllaltki vähe. Viimatinimetatud kahjunõuete põhjusteks on peaasjalikult juhtumid, mis tulenevad korterelamu varjatud puudusest.

Parimate soovidega,
Andry Krass, M.A.L.