Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui suure hüpoteegi tõttu ei ole mõtet korteri müüki nõuda, kas kommunaalmaksete võla kättesaamiseks on mõtet pankrot algatada?27.10.2012

Tere
Korteril lasub suur kommunaalmaksete võlg (5000 eurot), võlgniku vastu on algatatud kaks maksekäsu kiirmenetlust ja need ka kohtutäiturile üle antud. Kohtutäitur võlgnikelt raha ei saa, kuna puuduvad sissemaksed kontodele, korterit müüki panna pole tema arvates mõtet, kuna suure hüpoteegi tõttu puudub ostjate huvi. Kas võiks kasu olla pankroti algatamisest ja kas sellest peab võlgnikku enne ette hoiatama? Või on olemas veel mõni võimalus ühistul raha kätte saamiseks?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kaasomandi eseme korrashoiukulude (sh ka kommunaalmaksete) võlgnevusest tulenevas täitemenetluses ei oma korteriomandil lasuva hüpoteegi suurus tähtsust.
Tuginen oma seisukohas asjaõigusseaduse (AÕS) paragrahv 325 lõikele 1, mille kohaselt saab hüpoteegipidaja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldada panditud kinnisasja arvel, sama paragrahvi lõikele 2, mille kohaselt saab kinnisasja mõttelist osa hüpoteegiga koormata ainult siis, kui see on kaasomaniku osa, AÕS paragrahvile 333, mille kohaselt on hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanikul õigus koormatud kinnisasja vallata, kasutada ja käsutada, kui ta sellega ei vähenda koormatud kinnisasja väärtust ega kahjusta hüpoteegipidaja õigusi muul viisil, välja arvatud juhul, kui see toimub korrapärase majandamise tulemusena, ning tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 138 sätestatud hea usu põhimõttele.

Kokkuvõttes tuleb kohtutäituril korteriomand võõrandada, millest saadava raha eest on hüpoteegipidaja kohustatud hüpoteegi korteriomandilt kustutama, korteri uus omanik on omakorda kohustatud tasuma eelmise omaniku võla korteriühistule.

Tänan Teid huvitava küsimuse eest, ning soovin edu enda õiguste maksmapanemisel

Tervitades,
Andry Krass
Õigusteaduse magister
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ