Korteriomandiõigus


Küsimus: Millises järjekorras toimub võla kustutamine korteriühistu ees (viivis, põhivõlg, jm.)? 14.11.2012

1.Kohtuotsusega on kostja kohustatud tasuma nõude, mis koosneb põhivõlast, viivistest ja muudest kohtukuludest.
Milline seadus reguleerib korteriühistus nõude kustutamist ja millises järjekorras toimub võla kustutamine (viivis, põhivõlg, jm.)?

2.KÜ liikmeks oli ema, kes surnud juba 9 aastat. Korteris elab poeg, kes ei ole pärimist alustanud. Kuni 2008.a lõpuni on kohtuotsuse alusel nõue täidetud. Alates 2009.a. on kogunenud uus võlg.
Kas KÜ juhatusel on õigus pöörduda uue nõudega kohtusse?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kui põhinõudele on lisandunud viivis ja võla väljanõudmiseks tehtud kulutused, siis tuleb võlgnikul esimeses järjekorras tasuda võla väljanõudmise kulud, seejärel viivis ning viimasena põhivõlg. Asjakohaseks sätteks on võlaõigusseaduse paragrahv 88 lg 8. Jõustunud kohtuotsuse puhul tuleb aga nõuda väljamõistetud summat tervikuna, sõltumata sellest, millest see koosneb.

Alates 2009. aastast kogunenud võla osas soovitan anda veel käesoleval aastal hagi kohtusse, vastasel korral aegub Teie nõudeõigus 2009. aastal esitatud arvete osas.

Tervitades,
Andry Krass, M.A.L.
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ