Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui elamukooperatiivi poolt jäid remonttööd teostamata, kas nende kohustuste täitmist võib nüüd nõuda korteriühistult?13.11.2012

Tere. Kunagine elamukooperatiiv (EK) on ümbervormistatud korteriühistuks (KÜ), kuid tegutseb samas kohas edasi ning kõik asjaosalised, sealhulgas kortermaja valitsejad, on samad isikud (eraisikud, juriidilised isikud). Kas KÜ võib olla EK õigusjärglane täielikult või osaliselt? Juhul, kui EK kohustused kortermaja remondi osas jäid tegemata, kas selle eest peab mingil määral vastutama KÜ ning jätkama remonditöödega prioriteetselt? Näiteks, kui hoonekatus jäi EK ajal remondimata (kuigi selleks olid tehtud kulukad ettevalmistused) ning veeläbijooksud kahjustavad mõne korteriomaniku vara jätkuvalt, kas ei peaks KÜ eelkõige parandama katust ja alles järgmisena soojustama seinu? Kui KÜ üldkoosolekul ei suudeta leida mõistlikumat prioriteeti, kas abiks võib siis olla kohtusse pöördumine ja selle kaudu KÜ kulul vajaliku tehnilise ekspertiisi korraldamine? Kui ekspertiis leiab, et veekahjustused korteris on osaliselt pärit EK-ajast, kas nende sidumine KÜ-aegsete kahjustustega oleks õigustatud hüvitise väljanõudmiseks kohtus?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, elamukooperatiivi õigusjärglaseks tuleks pidada hooneühistuid, mis tegutsevad Riigikogu poolt 09.06.2004 vastu võetud hooneühistuseaduse alusel. Vahe korteriühistuga on siin selles, et hooneühistu näol on tegu kinnisasja omanikuga samas kui korteriühistu on üksnes korteriomanike esindaja kinnisasja valitsemisel.
Mis puutub konkreetset probleemi, siis ei ole nõudeõiguse maksmapanemisel vaja tugineda kunagise elamukooperatiivi otsustele vaid piisab, kui lähtute korteriomandiseaduse sätetest. Eelkõige võiks vaadata paragrahve 15 ja 21. Võimalikud korteriühistu juhtkonna viited korteriomandiseaduse paragrahv 8 lõikele 1, mille teine lause ütleb, et korteriomandiseaduse ja korteriühistuseaduse vastuolu korral tuleb lähtuda korteriühistuseadusest, võib julgelt jätta tähelepanuta, kuna kaasomandi korrashoiuküsimustes puudub nende seaduste vahel vastuolu.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L.
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ