Korteriomandiõigus


Küsimus: Kelle luba peab olema, et korteriomanikel oleks õigus paigaldada maja külge (seinale) soojuspumpasid?22.11.2012

1. Kas korterühistu juhatusel või üldkoosoleku otsusega on õigus lubada korteritel paigaldada maja külge soojuspumpasid? Või kas juhatusel või üldkogu otsusega on õigus lubada mõnel korteril ehitada omale korsten, et saaks eraldi kütta? või siiski saab sellist asja teha vaid siis kui KÕIK korterid annavad "jah" sõna?

2. Kas ja millised kohustused on kohalikul omavalitsusel kontrollida selliseid tegevusi (ehk siis kui on paigaldatud või tahetakse paigaldada asjad ilma, et oleks saadud kõikidelt korteritelt luba). Ja mida peab KOV ette võtma, kui selline asi tehtud või kas nad saavad ebaseaduslikku tegevust peatada?

Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomandiseaduse kohaselt on korteriomanikul õigus kaasomandi eset kasutada üksnes selle sihtotstarbe järgi, samuti ei tohi korteriomanik muuta hoone välisilmet. Soojuspumba paigaldamisega muudab korteriomanik nii fassaadi sihtotstarvet kui välisilmet, mistõttu on selle paigaldamiseks vajalik saavutada kõikide korteriomanike ning ka KOV-i nõusolek, kes teostab vastavalt ehitusseaduse paragrahv 59 lõikele 2 oma territooriumil ehitusjärelvalvet. Ehitusseaduse paragrahvid 60 ja 61 sätestavad KOV-i õigused ehitusjärelvalve teostamisel.

Lugupidamisega,
Andry Krass, M.A.L