Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas peaks korteriühistu jagama parkimiskohti parklas, mis on ehitatud osaliselt remondifond ja linna kulul?24.11.2012

Tere. Tänud vastuse ja soovituse eest seoses parkimiskohtade meelevaldse jagamisega KÜ juhatuse poolt. Õigus parkida vabale kohale maja ees kehtib ilmselt eelkõige täielikus kaasomandis olevate parkimiskohtade kohta, millega vaidlust ei tekkinud. Kui tegemist on samas hoovis kõrvuti asuva teise parklaga, mis ehitati 15-ks aastaks rendile tasuta antud linnamaale, kas sel juhul on juhatusel õigust parkimiskohtade meelevaldseks jagamiseks ja tasu võtmiseks parkla eest? Kuidas reguleeritakse tasu tõkkepuu hoolduse ja parkla koristustöö eest, kui see tundub kallivõitu? Parkla on valveta, kuid tõkkepuu ja nummerdatud kohtadega. Antud parkla ehitati KÜ-remondifondi ja linna ühiskulul. Kas ta on n-ö segakaasomandis (linna ja KÜ oma) ning kohtade avalikus loosimises peaks osalema ka linn vaatlejana, et takistada meelevaldset jagamist?
Lugupidamisega, parkija.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, tänan küsimuste eest.
Korteriühistuseaduse § 2 lg 1 kohaselt on korteriühistu eesmärgiks korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Seega lubab korteriühistuseadus korteriühistul kinnistu piiridest väljaspool tegutseda üksnes siis, kui ta esindab korteriomanike ühiseid huve. Kinnistu piiridest väljaspool tegutsemise puhul tähendab mõiste ühine huvi seda, et kõik korteriomanikud on sellise tegevuse heaks kiitnud ehk sõlminud korteriomanike kokkuleppe. Korteriomanikel, kes parkla rajamisega nõustunud ei ole, võivad seega nõuda, et korteriühistu hüvitab neile tekitatud kahju, mis seisnes remondifondi mittesihipärases kasutamises.

Omakorda korteriühistu juhatuse tegevus parkimikohtade jagamisel peab vastama tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-le 32, mille kohaselt peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.
Korteriomaniku õigustatud huvi väljenduseks antud olukorras oleks korteriühistu valdusesse antud parkla kasutamise võimaldamine korteriomanike võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes.

Tervitades,
Andry Krass, M.A.L.