Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosolek võib kehtestada seaduses ettenähtust suurema viivise määra?08.12.2012

Tere!
Korteriühistu on mulle arvestanud võlgu oldud summade eest viivist 0,2 % päevas, kuigi vastavalt Korteriühistuseadusele:
§ 7 lg 4 Majandamiskulude maksmisega viivitamisel võib korteriühistu juhatus nõuda korteriomanikult viivist kuni 0,07 protsenti maksmata jäänud summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates.
Olen põhivõla praeguseks tasunud. Korteriühistu esimees väidab, et korteriühistu üldkoosoleku otsusega võib kehtestada ka kõrgema viiviseprotsendi.
Kuidas oleks õige?

Lugupidamisega,

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriühistuseaduse § 7 lg 4, millele viidanud olete, ütleb selgelt "korteriühistu juhatus võib nõuda korteriomanikult viivist KUNI 0,07%". Seega on KÜS § 7 lg 4 näol korteriühistu õiguseid selgelt piiritleva sättega, mistõttu on selle poolt kehtestatud viivise ülempiiri rikkuvad korteriühistu otsused tühised, ega ole korteriomanikele siduvad.
Tervitades,
Andry Krass, M.A.L.