Korteriomandiõigus


Küsimus: Mida teha, kui kõik korteriühistu liikmed on teinud parendusi, aga üks liige nõuab kohtu kaudu oma panuse hüvitamist?15.12.2012

Tegemist on väikese korteriühistuga, liikmeid 5, kortereid 11, s.t. et mõnel liikmel on mitu korterit. Jõudumööda on aastate jooksul tehtud erinevaid kulutusi, värvitud maja, paigaldatud vihmaveesüsteemid, parandatud treppe jne. Aga ühele liikmele on ikka vähe, nõuab rohkem kui korteriühistu rahalised vahendid võimaldavad. Ta tegi kulutusi, mis nüüd ühistult kohtu korras välja nõuab. Samas on ka teised ühistu liikmed omavahenditega elamut hooldanud, remontinud ilma probleemideta ja nõudmata tehtud kulutuste hüvitamist ühistult, mis puudutab just nende korteritega piirnevat vundamenti, ühist koridori, seinu, katust, kasutatavai teid ja platse. Kas ühistu ühel liikmel on ainult õigus, missugune seadus kaitseb teisi liikmeid?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomandiseaduse paragrahv 15 lõige 2 lubab korteriomanikul teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike nõusolekuta ning nõuda hiljem teistelt korteriomanikelt kantud kulutuste hüvitamist.
Eelnimetatud olukorra tekkimisel tuleb korteriomanikel, kelle käest kulutuste hüvitamist nõutakse, esimeses järjekorras kontrollida seda, et kulutus, mille hüvitamist nõutakse, on tõepoolest vajalik kaasomandi eseme säilitamiseks.
Kaasomandi eseme säilitamise all tuleb eelkõige silmas pidada selliseid tegevusi, ilma milleta ei ole kaasomandi eset võimalik sihipäraselt kasutada või ilma mille teostamiseta on kaasomandi eseme säilimine (lühiajalises perspektiivis) ohus.

Tervitades,
Andry Krass, M.A.L.