Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas enda eest seista kui ühistu soovib hakata kulusid arvestama korteripõhiselt mitte ruutmeetrite järgi?18.01.2013

Elan kenas renoveeritud 16 korteriga majas, kuhu ostsin korteri möödunud suvel. Olin siiani täiesti rahul majahalduri ja KÜ tegevusega. Eelmise aasta teises pooles toimus KÜ juhatuses väike muudatus, misjärel detsembris saadeti kõigile elanikele meilitsi küsitlus, mis puudutas kaasomandi kulutuste ümberjagamisi ja mõningate teenuseosutajate vahetumist.
Kokkuvõte küsitlusest esitati alles nüüd, millega sama-aegselt saadeti korteriomanikele ka juhatuse otsus. Otsustati kokku kutsuda üldkoosolek ja viia sisse muudatused põhikirjas (mis tulenesid küsitluse vastustest) - valdav enamus halduskulusid meie majas kuuluksid edaspidi korteripõhiselt maksustamisele (ja mitte m2-põhisele)!
Et olen siinkohal ühe väikseima korteri omanik (taolisi on vaid 2), soovin sellised muudatused ära hoida ning KÜ juhatuse tegevusele vastu astuda. Siin on üldjuhul ligi poole kuni kaks korda suuremad korterid, ja loogiline arvestus näitab, et nemad taolise otsuse tõttu ei kannata.
Ootan Teie asjatundlikke nõuandeid ja tänan ette!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, halduskulude jagamise otsus korteripõhise kulude jagamise kohta on tühine kui selle otsuse poolt ei hääleta kõik korteriomanikud.
Kõige efektiivsem viis kirjeldatud olukorras oma õiguseid kaitsta on oma mittenõustumisest korteriühistu juhtkonnale teada anda, viidates sealjuures korteriomandiseaduse paragrahvile 13. Võimaliku korteriühistu juhtkonna vastuväite, et korteriomandiseadus korteriühistu puhul ei kehti, võite rahulikult tähelepanuta jätta, kui ebapädeva.
Samuti saate tugineda tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvile 32, mille kohaselt peavad juriidilise isiku liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Enamuse poolt vähemuselt nende omandi proportsionaalse suurusega võrreldes suurema haldustasu nõudmine läheb eelnimetatud hea usu põhimõttega vastuollu ning selline otsus ei kuulu täitmisele.

Tervitades,
Andry Krass
Õigusteaduse magister