Korteriomandiõigus


Küsimus: Kui meil korteriühistut ei ole, kas siis majavanem võib nõuda malmradiaatorite ribide arvu vähendamis?31.01.2013

Tegemist on suure majaga, 60 korterit, kus pole moodustatud korteriühistut. Majavanema pealekäimisel nõutakse korterist liigsete malmradiaatori ribide eemaldamist, väitega, et minu korteri üleliigsed ribid takistavad soojuse ühtlast jaotumist. Minu poolt soetatud eluasemes olid radiaatorid juba eelneva omaniku poolt paigaldatud. Algselt aga pole maja projekteeritud ribiradiaatoritega, vaid olid plekist plaatradiaatorid, mis enamusel elanikel hakkasid lekkima. Aastate jooksul on kõik elanikud paigaldanud radiaatorid vastavalt soovile ja võimalusele, ilma igasuguse keeluta. Kas ma olen kohustatud eelneva omaniku poolt paigaltatud liigseid nn radiaatoriribisid eemaldama ja kes kannaks kulud, kui pole kindel, et just minu radiaatorid on põhjuseks ebaühtlase kütte jaotumisel nii suures majas.
Tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, küttesüsteem on kaasomandi osa ning selle muutmiseks on vajalik kõikide korteriomanike nõusolek. Juhul, kui selle muutmiseks nõusolekut antud ei ole, siis on teistel korteriomanikel õigus nõuda küttesüsteemi projektijärgse olukorra taastamist sõltumata sellest, et küttesüsteemi ümberehitamine toimus eelmise korteriomaniku poolt.
Eelmise korteriomaniku poolt rikutud kaasomandi eseme kordategemise nõude esitamise õigust uue korteriomaniku vastu on tunnistanud ka Riigikohus ka oma lahendis 27.03.2012 nr 3-2-1-18-12.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ