Korteriomandiõigus


Küsimus: Mis seadus näeb ette küttearve vähendamise kui korteris on temperatuur 15-17 kraadi?05.02.2013

Tere,

Rääkisin oma KÜ esimehele teie vastusest, et kui on toas madal temperatuur 15-17, siis peab küttearvet vähendama. Selle peale esimees ütles: näita mulle, kus on see seadus. Ja siin on minu küsimus, kas seadus näeb ette küttearvete vähendamist, kui on korter viimasel korrusel, maja otsas (selle tõttu toa temperatuur pidevalt madal).
Mis seaduse ja mis paragrahviga peaks tutvuma?

Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, alustan õigusaktist, mis sätestab eluruumi temperatuuri. Selleks on vabariigi valitsuse määrus nr 38 "Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine", vastu võetud 26.01.1999, avaldatud RT I 1999, 9, 38, jõustunud 07.02.1999. Määruse punkt 7 ütleb, et kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 °C.
Juhul, kui korteriühistu eelnimetatud temperatuuri tagada ei soovi ning oma kohustust ei täida, siis saab korteriomanik võlaõigusseaduse paragrahv 101 lg 5 tuginedes makstavat summat alandada.

Korteriühistu esimees võiks tutvuda ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahviga 32, mille kohaselt peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ