Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas kohtusse pöördumine on lahendus, kui korteriomanikud ei suuda parkimise korraldamises kokku leppida?10.02.2013

KÜ liikmed ei suuda üksmeelselt parimise korraldamise osas kokku leppida. Ainus lahendus tundub olevat mõne KÜ liikme ehk siis kinnistu kaasomaniku poolt hagi esitamine kohtusse, et siis kohus teeks parkimiskorralduse osas kinnistul otsuse. Kas on olemas sellise tegevuse kohtulahendeid otsuste osas, see tähendab kuidas kohtupraktika seni otsuste näol olnud on? Kas näiteks igale korteriomanikule tuleb anda parkimiskaart loaga parkida jne.? Või millised on veel lahendid olnud? Põhieesmärk kohtusse minekul on tõrjuda kinnistult nende korteriomanike autod, kellel korteri kohta on rohkem kui üks auto ja ka külalised.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, sisuliselt on Teie eesmärgiks lasta kohtul kindlaks määrata korteriomanikevaheline kaasomandi eseme kasutamise kord. Kohtulahendit, kus kohus oleks korteriomanike vahelistesse suhetesse sekkunud kasutuskorra määramise kaudu, ma ei tea. Juhul, kui keegi peaks vastava sooviga kohtu poole pöörduma, siis kahtlen, kas kohus sellise soovi rahuldaks. Olen sellisel arvamusel põhjusel, et seaduse silmis on kõik korteriomanikud kunagi just täna kehtivat, vaba kasutuskorda soovinud, mistõttu peaks argument kunagise kokkuleppe muutmiseks ja kasutuskorra sisseseadmiseks olema väga kaalukas.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ