Korteriomandiõigus


Küsimus: Mis tähendab seaduses: "korteriomanike kokkulepe", kas otsusega peavad olema nõus kõik (100%) korteriomanikud?03.04.2013

13. Maksud, koormatised, kulutused ja vili
Tere, korteriomandiseaduse paragrahv 13 lg 1 kohaselt tasuvad korteriomanikud kaasomandil lasuvad maksud, kannavad avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused ning saavad kaasomandi majandamisest vilja võrdeliselt talle kuuluva kaasomandiosa suurusega. Korteriomanikud võivad sellest suhtest kõrvale kalduda üksnes kokkuleppe alusel.
§16. Erilised kulutused ja hoone taastamine
(1) Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemiseks on vaja korteriomanike kokkulepet, seda ei saa otsustada käesoleva seaduse § 15 lõike 3 kohaselt ega nõuda käesoleva seaduse § 15 lõike 5 järgi.
Küsimus:
1) mida tähendab mõiste "korteriomanike kokkulepe" vs "korteriomanike häälteenamus"?
2) kas "korteriomanike kokkulepe" tähendab seda, et mingi otsusega peavad olema nõus kõik (100%) korteriomanikud?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike kokkulepe = kõigi korteriomanike poolt antud nõusolek/otsus. Soovitan vaadata ka Riigikohtu seisukohta asjas 3-2-1-146-10, punkt 10. Lahend on kättesaadav aadressil http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-146-10 .
Korteriomanike häälteenamus = korteriomanike koosolekul kohalolevate korteriomanike häälteenamusega KOS par 15 lg 6 sätestatud piirides vastu võetud otsus.

Tervitades,
Andry Krass, M.A.L.
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ