Lepinguõigus


Küsimus: Kes vastutab ja korvab saamata jäänud tulu?25.05.2011

Eraisik ja firma tegelevad suveperioodil välismaalastele korterite üürile andmisega (nädalane üüriperiood). Nüüd selgub, et korteriühistu võlgade tõttu lülitatakse majal välja küte ja soe vesi. Üürnikega tehtud lepingud, kus sees soe vesi ja mille puudumise korral on neil õigus leping üles öelda. Küsimus: kes peaks sellisel juhul korvama saamata jäänud tulud?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Käesolevas küsimuses korrektse ja põhjendatud vastuse andmine eeldab asjaolude põhjalikumat ja täpsemat analüüsi. Eelduslikult võiks kaaluda nõude esitamist korteriühistu vastu, kuivõrd korteriühistu ei ole taganud teile teenuseid, mille eest olete teie (eelduslikult) ühistule tasunud. Samas rõhutan veelkord, et allakirjutanu eelnimetatud seisukoht on esialgne ning eeldab asjaolude täpsemat analüüsi.