Lepinguõigus


Küsimus: Kas kaasomandi kinkimiseks on vaja teise kaasomaniku nõusolekut?24.05.2011

Oman 1/2 korterist, mille sain kinkelepinguga 2009.a. Kas mul on õigust 1/2 korterist kinkida oma 18 aaastasele pojale? Kas ma peaksin küsima nõusolekut teise korteripoole omaniku käest, kelleks on hetkel 16 aastane noormees või tema eestkostja käest? Eestkostja on minu endine elukaaslane. Kui korter on hetkel võlgu ühistule ja ühistu andis asja lahendamiseks kohtusse, kas seni kuni asi on kohtus, on kõik tehingud selle korteriga peatatud.

Tänud

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teile kuuluva mõttelise osa kinkimisel kolmandale isikule ei ole vaja teise mõttelise osa kaasomaniku nõusolekut. Märgin, et kui Te otsustate mõttelise osa võõrandada siiski tasu eest, siis on teisel kaasomanikul ostueesõigus, kuid seda pärast müügilepingu sõlmimist ning selleks ei ole ka vaja teise kaasomaniku nõusolekut. Kohtumenetlus ei takista mõttelise osa võõrandamist (sh kinkimist), kui hagi tagamise korras ei ole keelatud vara käsutamine ja vastavat märget ei ole kinnistusraamatus.