Lepinguõigus


Küsimus: Korteri omaniku vahetuse vormistamine30.05.2011

Tere.

Minu abikaasa nimel on korter, mis ühtlasi ka pangalenu tagatiseks. Nüüd on soov see korter vormistada minu nimele.
Millest peaks sellisel juhul alustama?
Korter jääb ka minu nimel olles laenu tagatiseks.

Tänud ette vastuse eest!
T

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Korteriomandile panga kasuks seatud hüpoteek ei takista korteriomandi võõrandamist ning hüpoteek jääb kehtima korteriomandi omaniku vahetumisel. Seega peate pöörduma notari poole soovitava võõrandamistehingu läbiviimiseks. Notar valmistab vajalikud dokumendid ette, mis siis Teie poolt allkirjastatakse. Panka peate teavitama tehingust juhul, kui see on panga ja laenusaaja vahel sõlmitud kokkulepetes kokku lepitud. Seadusest tulenevalt ei ole panga nõusolekut hüpoteegiga koormatud korteriomandi võõrandamiseks vaja.