Lepinguõigus


Küsimus: Kas tähtajalist rendilepingut saab ka ühepoolselt lõpetada ja milliseid põhjuseid selleks on vaja?03.10.2014

Kas tähtajalist rendilepingut saab ka ühepoolselt lõpetada? Millised on mõjuvad põhjused erakorraliseks rendilepingu lõpetamiseks? Kas suur auk aknaklaasis, (mida rendileandja ära ei paranda ja mis ei ole minu tekitatud) on mõjuv põhjus?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Mõjuvatest põhustest ei ole seaduses ammendavat loetelu kirjutatud. See oleneb igal konkreetsel juhul asjaoludest. Küsimusest ei selgu, mis rendilepinguga on tegemist, kui oluline see katkine aken on (näiteks 10 erinevat ruumi koos kasutamata keldriga, millel on aknas auk), kas see takistab kogu lepinguojketi kasutamist ning mis takistab rentnikul seda auku ise ära parandamast, kui rendileandja ei ole seda mõistliku aja jooksul teinud.