Lepinguõigus


Küsimus: Mitu aastat peab säilitama üürilepinguga seotud dokumente?01.06.2011

Tere
Mitu aastat peavad kinnisvarafirmad säilitama üürilepinguga seotud dokumente?

Tänud

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tulenevalt Raamatupidamisseaduse §12 lg 1 sätestatust peab raamatupidamiskohustuslane raamatupidamise algdokumente säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

Kui dokument ei ole hõlmatud eelnimetatuga, siis ei ole seadusega kehtestatud ühest tähtaega, kui kaua peab muud infot kandvat dokumenti säilitama.