Lepinguõigus


Küsimus: Korteriomanikega lepingud kehtivad, soovitakse lepingut ühistuga03.06.2011

AS Tallinna Küte poolt olid soojusmüügilepingud sõlmitud ja arved esitatud otse korteriomanikele alates 2002 a. Nüüd Tallinna Küte nõuab, et soojusmüügileping sõlmitakse kogu hoone tervikuna - meie korteriühistuga. Teatavad KÜ-le (kellega ei ole mingit lepingut sõlmitud), et alates 1.09.2011 arveid korteriomanikele ei väljasta (aga lepingud on sõlmitud alates 2002.a. korteriomanikega ja nad on kehtivad).
Arutasime üldkoosolekul seda ja korteriomanikud ei soovi et KÜ sõlmid otse lepingu Tallinna Küttega (vastavalt pr 72 Kaasomandi valdamine ja kasutamine). Kuidas me peame käituma antud olukorras?
Tänuga
Korteriomanikud

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhin tähelepanu eile ilmunud samateemalisele artiklile: http://majandus.delfi.ee/news/uudised/tallinna-kute-saadab-soojaarved-septembrist-uhistutele.d?id=47081948

Õiguslikult sõltub lepingu lõpetamise võimalikkus eelkõige lepingu tingimustest, seaduses sätestatust ja seejärel poolte käitumisest lepingu täitmisel (kas esineb lepingu rikkumine jms asjaolud). Kuivõrd ma ei ole teadlik teie poolt AS'ga Tallinna Küte sõlmitud lepingu tingimustest, siis on hetkel võimatu hinnata, kas AS'l Tallinna Küte on õigus ühepoolselt teenuse osutamise leping lõpetada.

Kui on sätestatud õigus lepingu ühepoolseks lõpetamiseks, on AS Tallinna Küte käitunud korrektselt. Kui ei ole sätestatud sellekohast õigust, on kahjustatud poolel õigus rakendada lepingus sätestatud ja seadusega kehtestatud õiguskaitsevahendeid (nõuda lepingu täitmist, kahju hüvitamist jne).