Lepinguõigus


Küsimus: Kas saan summa sisse nõuda?08.06.2011

Kunagi sai endisele elukaaslasele võetud telefon ja lepinguga liitumine, siis me teed läksid lahku ja kuna leping oli minu nime peal, kujunes võla summaks ligi 10 000 krooni. Maksin selle summa kenasti ära ning nüüd soovin teada, kas mingil seaduslikul alusel saan ma selle summa tema käest tagasi nõuda? Lisaks on mul tänu temale ka suuremad võlad kaelas, nt teine mobiili võlgnevus, mis käis kohtust läbi. Kuidas neid summasid temalt kätte saada! Mul on alles kohtu dokumendid ja maksekviitungid.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui Teie elukaaslane on Teie arvel alusetult rikastunud, siis on võimalik alusetu rikastumise sätete alusel nõue esitada. Siinkohal on aga oluline see, et millistel asjaoludel Te telefoni tema kasutusse andsite ning kes pidi vastavad kulud kandma. Kui ta asub seisukohale, et ta pole telefoni kasutanud, siis peate ka seda asjaolu tõendama. Kõik eelnev aga juba faktiliste asjaolude ja tõendamise küsimus, mis võib kohtumenetluses üsna keerukaks osutuda. Alusetust rikastumisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ajast, mil õigustatud isik teada sai või pidi teada saama, et tal on alusetust rikastumisest tulenev nõue.