Lepinguõigus


Küsimus: Soovin oma tee kasutamise keelata, mida teha?09.06.2011

Mulle kuulub 0,4 hektarit maad. Kogu aeg on naabrid kasutanud minu maal olevat teed. Selles osas ma ei ole kellegagi kokku leppinud ega lubanud, sest ma olen juba teise maja omanik, varem omanik on nendega kokku leppinud ja kuidas see asi käis, seda ma ei tea. Algul ei häirinud see mind, aga viimasel ajal häirib eriti palju, sest üks naaber tõi ühe suure veoautot, mis rikkus hirmsalt teed. Palusin neil see korda teha ja pidin oma närve kulutama, et sundida neil teed korda tegema. Küsimus on selles, kas on mul õigus tee kasutamine keelata? Soovin selle küsimuse lahendada ilma suure tülitsemiseta ja karjumiseta. Tuletan natukest meelde, et ükskord olen küll keelanud, see viis olukorra hullemaks - seekord tahaks kõike lahendada ilma probleemideta ja rahulikult. Mida peaksin tegema, või kuhu pöörduma? Kõike head, majaomanik.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tee kasutamist on võimalik keelata, kui see pole ainuke juurdepääs avalikult kasutatavale teele ja kõikide kinnistuomanike huve kogumis hinnates on otstarbekam kasutada teist juurdepääsuteed avalikult kasutatavale teele. Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve. Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa kaotab ühenduse avalikult kasutatava teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu eeltoodud tingimustel. Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus avalikult kasutatava teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel. Märgin, et kui nad rikuvad Teie kinnistul asuvat teed ja tekitavad sellega kahju, siis on Teil õigus nõuda neilt kahju hüvitamist. Nagu eelnevalt välja sai toodud, siis tee kasutamistingimused (sh. tasu) lepitakse kokku poolte kokkuleppel ja kui see pole võimalik, siis poole taotlusel määrab selle kõiki asjaolusid arvesse võttes kohus.