Lepinguõigus


Küsimus: Lepingu kehtivus teovõimetuse puhul20.06.2011

Kas haiguslehel viibimine raske depressiooni korral loetakse ajutiseks teovõimetuseks või ei? Sai üks võlaõiguslik leping sel ajal sõlmitud.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Haiguslehel viibimine on ajutine töövõimetus. Teovõimet saab isikult ära võtta või piirata üksnes kohtuotsusega. Seega, kui ei ole sellekohast kohtuotsust, on siiski tegemist ajutise töövõimetusega, mis ei vabasta isikut lepinguliste kohustuste täitmisest.